Toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đã không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú từ ngày 1/1/2023. Giấy xác nhận thông tin cư trú có thể dùng thay sổ hộ khẩu khi tham gia các giao dịch, thủ tục hành chính.

Nghị định 104/2022/NĐ-CP quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để giải quyết vấn đề xác nhận thông tin cư trú của công dân khi bỏ sổ hộ khẩu.

Theo đó, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin cư trú bằng một trong các phương thức:

– Tra cứu, khai thác thông tin qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

– Tra cứu thông tin qua tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID;

– Sử dụng thiết bị đầu đọc QRCode hoặc đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip đã kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Trường hợp không thể khai thác thông tin cư trú theo các phương thức trên, người dân có thể sử dụng một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú như: thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân.

Hiện nay, người dân vẫn được yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin cư trú là do một số cơ quan chưa hoàn thành kết nối dữ liệu với Cơ sở quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu chưa đầy đủ thông tin, thông tin chưa chính xác.

Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng trong thời gian như sau:

– Có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp khai báo cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

– Có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

– Trường hợp thông tin cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì giấy xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Để xin giấy xác nhận cư trú, người dân có thể nộp hồ sơ theo 2 cách là nộp trực tiếp tại Công an cấp xã và nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn:

– 1 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– 3 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh.

(Theo Cafef.vn)

0917 333 769