Quy định về việc sử dụng còi khi tham gia giao thông

Theo quy định, còi xe là thiết bị bắt buộc phải lắp đặt trên các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh báo khi cần thiết. Tuy nhiên, không ít chủ phương tiện đang sử dụng tiếng còi một cách tùy tiện, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tâm lý, thậm chí là cả tính mạng của người đi đường.

Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Giao thông đường bộ 2008. Ngoài ra, Luật này cũng quy định điều kiện của xe cơ giới tham gia giao thông phải có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, người sử dụng còi xe đúng cách là người:

  • Không bấm còi trong đô thị, khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, trừ xe ưu tiên;
  • Không bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu dân cư. Đặc biệt, ô tô không được bấm còi hơi trong đô thị, khu đông dân cư;
  • Đi xe có còi và còi phải có tác dụng;
  • Không “độ” còi, phải sử dụng còi đúng quy chuẩn của loại xe đang sử dụng;
  • Chỉ sử dụng còi khi cần thiết, nhằm cảnh báo cho người khác trong những trường hợp cần thiết.

Ngoài những hành vi bị nghiêm cấm về việc sử dụng còi nêu trên, người tham gia giao thông sử dụng còi đúng cách, cũng như đáp ứng điều kiện của xe cơ giới khi tham gia giao thông có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật cụ thể:

  • Không cải tạo, thiết kế cấu trúc còi khác với quy chuẩn loại phương tiện giao thông ban đầu.
  • Không “độ” còi.
  • Chỉ sử dụng còi khi cần thiết, nhằm cảnh báo cho người khác trong những trường hợp cần thiết.
  • Không tháo, gỡ bỏ còi xe.

Mức phạt khi sử dụng còi xe không đúng cách

Hiện nay, mức phạt đối với hành vi sử dụng còi xe không đúng cách bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

Loại phương tiện Hành vi Mức phạt theo NĐ 100 (đang có hiệu lực)
Xe máy Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau trong khu đô thị, khu dân cư 100.000  – 200.000 đồng
Ô tô Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu dân cư 400.000 – 600.000 đồng
Điều khiển xe không có còi 100.000 – 200.000 đồng
Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe 100.000 – 200.000 đồng
Bấm còi trong đô thị, khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, trừ xe ưu tiên 200.000  – 400.000 đồng
Bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi hơi trong đô thị, khu đông dân cư, trừ xe ưu tiên 800.000 – 01 triệu đồng
Điều khiển xe không có còi hoặc có nhưng còi không có tác dụng 300.000 – 400.000 đồng
Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định 02 – 03 triệu đồng

 

0917 333 769