Với khả năng, kinh nghiệm và nguồn nhân lực của mình, Văn phòng luật sư Chân Thiện Mỹ sẽ tư vấn, hỗ trợ một cách hiệu quả cho các khách hàng đối với những vấn đề liên quan như dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai. Cụ thể:

Đối với cá nhân

  • Tư vấn về đất đai: cấp sổ đỏ lần đầu; cấp sổ đỏ trong trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tài sản gắn liền với đất.
  • Tư vấn về hôn nhân và gia đình: tư vấn  làm thủ tục kết hôn; tư vấn thủ tục ly hôn;  hồ sơ và trình tự kết hôn với người nước ngoài; tư vấn giải quyết tài sản và quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn.
  • Tư vấn về thừa kế: lập di chúc; phân chia tài sản theo di chúc; hỗ trợ thủ tục khai nhận thừa kế.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính: xin cấp giấy phép lao động; thẻ tạm trú cho người nước ngoài; hỗ trợ việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp; xin cấp lại đăng ký kết hôn; giấy khai sinh; hỗ trợ thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú.
  • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ khởi kiện trong các vụ án dân sự; đất đai; lao động; kinh doanh thương mại; thuế, di chúc…đại diện khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện và tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.

Đối với doanh nghiệp

  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng quan trọng: hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng gia hạn quyền sử dụng đất có bổ sung; tư vấn các hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán công ty,…
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động, giải quyết các vướng mắc giữa người lao động và doanh nghiệp.
  • Tư vấn các thủ tục hành chính: thành lập doanh nghiệp, mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký bảo hộ logo,…